Tumblr Mouse Cursors
❝R U Mine?❞

Büşra / 16 / Ankara

Home   ▲       ▲   Ask me anything

benimleelmalutfen:

kivisever:

ronaldonamazkilarkencekelimvine:

Olum çocuk deli olur lan

Ovalıyorum ovalıyorum çıkmıyor

son yorum kjklşklşş

(Source: lolgifs.net, via lanetolasicaurl)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter